Compliance/Algemene voorwaarden

Gedragscode voor medewerkers

ZOLL® heeft als missie het vermogen van onze klanten om levens te redden te verbeteren door onze ontwikkelingen op het gebied van reanimatie, intensieve zorg en spoedeisende geneeskunde. Kwaliteit wordt uiteindelijk bepaald door de verwachtingen van onze klanten. Wij zijn van mening dat duurzame, betrouwbare zakelijke relaties zijn gebaseerd op oprechtheid, openheid en eerlijkheid. Van de medewerkers van ZOLL wordt verwacht dat ze de hoogste professionele en ethische normen naleven en altijd hun goede oordeelsvermogen gebruiken. ZOLL legt zich toe op het creëren van een veilige en productieve werkomgeving waar teamwerk, diversiteit en open communicatie hoog in het vaandel staan.  

Richtlijnen voor de gedragscode voor medewerkers in het Engels
Richtlijnen voor gedragscode voor medewerkers in het Chinees
Richtlijnen voor de gedragscode voor medewerkers in het Frans
Richtlijnen voor de gedragscode voor medewerkers in het Duits
Richtlijnen voor de gedragscode voor medewerkers in het Hebreeuws
Richtlijnen voor de gedragscode voor medewerkers in het Japans
Richtlijnen voor gedragscode voor medewerkers in het Portugees
Richtlijnen voor gedragscode voor medewerkers in het Spaans
Richtlijnen voor gedragscode voor medewerkers in Tagalog
Richtlijnen voor de gedragscode voor medewerkers in het Vietnamees

Relaties met zorgprofessionals

ZOLL heeft een compliancebeleid voor relaties met zorgprofessionals goedgekeurd. Dit beleid is gebaseerd op de deontologische code van de Advanced Medical Technology Association voor relaties met zorgprofessionals (de ‘AdvaMed-code’; van kracht sinds 1 juli 2009) en reguleert de relaties van het bedrijf met zorgprofessionals. ZOLL heeft waar nodig de AdvaMed-code aangevuld met bepalingen die noodzakelijk zijn voor de naleving van regionale wetten die deze relaties regelen.

Deontologische AdvaMed-code
AdvaMed-code in het Chinees
AdvaMed-code in het Duits
AdvaMed-code in het Italiaans
AdvaMed-code in het Portugees
AdvaMed-code in het Spaans   

In het kader van het goedgekeurde compliancebeleid van ZOLL voor relaties met zorgprofessionals bieden wij een aanvullende leidraad in uw eigen taal om u te helpen met eventuele vragen. U kunt de aanvullende leidraad bekijken door te klikken op de desbetreffende link hieronder.

 AdvaMed – Nederlands 
 AdvaMed – Engels 
 AdvaMed – Frans
 AdvaMed – Frans (Canada)
 AdvaMed – Duits
AdvaMed – Italiaans

 AdvaMed – Japans
 AdvaMed – Portugees
 AdvaMed – Braziliaans-Portugees
 AdvaMed – Spaans

Leidraad: Deontologische code voor relaties met zorgprofessionals

Dit overzicht is een referentietool met een lijst van landspecifieke compliancecodes gerelateerd aan de verschillende rubrieken van de gedragscode en deontologische code van ZOLL voor relaties met zorgprofessionals. In dit document worden de codes toegelicht die in ieder land van toepassing zijn. Zoals vermeld in onze gedragscode moeten de plaatselijke wetten, voorschriften of industriecodes worden gevolgd als deze strikter zijn dan de gedragscode van ZOLL of de deontologische AdvaMed-code voor relaties met zorgprofessionals of de interpretatie ervan. Als de plaatselijke wetten, voorschriften of industriecodes echter minder strikt zijn, moeten de gedragscode van ZOLL en de deontologische AdvaMed-code voor relaties met zorgprofessionals worden gevolgd, tenzij een gedocumenteerde uitzondering door de vicepresident en de algemeen juridisch adviseur wordt goedgekeurd.

Begeleiding: Deontologische code voor relaties met zorgprofessionals

Certificaat van overeenstemming  

Naar ons beste weten neemt ZOLL in alle wezenlijke opzichten een Comprehensive Compliance Program (‘CCP’, uitgebreid complianceprogramma) in acht dat voldoet aan de eisen van de California Health and Safety Code (gezondheids- en veiligheidswet van de staat Californië), paragraaf 119400 t/m 119402, gebaseerd op ons begrip te goeder trouw van de wetsbepalingen zoals die mogelijk van toepassing zijn op een fabrikant van medische hulpmiddelen.  

De volledige verklaring van overeenstemming met de wet van de staat Californië bekijken  

Privacy

ZOLL respecteert de privacy van haar klanten, werknemers, zakenpartners, personen van wie de persoonsgegevens aan ons zijn toevertrouwd, en anderen. ZOLL verzamelt en gebruikt de verzamelde medische persoonsgegevens in overeenstemming met de wetten en voorschriften van de landen waar de gegevens worden verzameld en waar wij werkzaam zijn.

Privacybeleid – EU-VS-privacyschild

Certificaat van overeenstemming – California Transparency in Supply Chains Act (wet van de staat Californië betreffende de transparantie in toeleveringsketens) van 2010  

Naar ons beste weten neemt ZOLL in alle wezenlijke opzichten de wet van de staat Californië van 2010 betreffende de transparantie in toeleveringsketens in acht, gebaseerd op ons begrip te goeder trouw van de wetsbepalingen zoals die mogelijk van toepassing zijn op een fabrikant van medische hulpmiddelen.

Het beleidsdocument met betrekking tot deze wet van de staat Californië bekijken

Algemene voorwaarden voor klanten

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor klanten – Verenigde Staten
Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor klanten – Canada
Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor klanten – Australië
Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor klanten – Oostenrijk
Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor klanten – Frankrijk
Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor klanten – Duitsland
Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor klanten – Italië
Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor klanten – Benelux – Nederlands
Conditions génerales de vente et de livraison pour clients – Benelux – Français
General sale and delivery conditions for customers - Benelux - English
Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor klanten – Zwitserland – Duits
Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor klanten – Zwitserland – English

Algemene voorwaarden voor leveranciers

Leveranciers, subcontractanten, distributeurs en consultants moeten de bepalingen van alle toepasselijke landelijke, regionale en plaatselijke wetten, voorschriften en verordeningen naleven, waaronder de Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (Amerikaanse wet ter hervorming van de financiële sector en bescherming van de consument), paragraaf 1502, betreffende conflictmineralen, de Foreign Corrupt Practices Act (Amerikaanse wet ter bestrijding van grensoverschrijdende corruptie) en de plaatselijke voorschriften ter bestrijding van corruptie, evenals de California Transparency in Supply Chains Act (wet van de staat Californië betreffende de transparantie in toeleveringsketens) van 2010.

Verantwoordelijkheid van leveranciers, distributeurs en consultants  

Met name verklaart en garandeert de verkoper dat de verkoper en de subcontractanten die eventueel door de verkoper zijn ingezet om deze bestelling uit te voeren, de bepalingen van alle toepasselijke landelijke, regionale en plaatselijke wetten, voorschriften en verordeningen moeten naleven, waaronder de Amerikaanse Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (wet ter hervorming van de financiële sector en bescherming van de consument), paragraaf 1502, betreffende conflictmineralen, de Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act (wet ter bestrijding van grensoverschrijdende corruptie) en de plaatselijke voorschriften ter bestrijding van corruptie, evenals de California Transparency in Supply Chains Act (wet van de staat Californië betreffende de transparantie in toeleveringsketens) van 2010.

Algemene bestelvoorwaarden voor leveranciers