Intellisense™ CPR (ICPR) -technologie


Wat heb ik aan de Powerheart® G5 AED met ICPR?

De AHA, de ERC en andere reanimatieraden hebben vastgesteld dat het geven van hoogwaardige reanimatie de overlevingskans na een hartstilstand verbetert.1 Behalve zo kort mogelijke onderbrekingen tussen de compressies en het voorkomen van overmatige beademing zijn er drie andere belangrijke richtlijnen voor het leveren van hoogwaardige reanimatie aan patiënten van 8 jaar en ouder:

  1. Zorgen dat de frequentie van de compressies 100-120 per minuut is
  2. Zorgen dat de diepte van de compressies 5-6 centimeter is
  3. De borstkas tussen compressies helemaal terug laten veren

Het leveren van consistente, hoogwaardige borstcompressies die voldoen aan de reanimatierichtlijnen is niet altijd eenvoudig, vooral tijdens een reanimatie in stressvolle situaties. Om zowel professionele als niet-professionele hulpverleners te helpen zo goed mogelijke reanimatie te geven is de Powerheart G5 AED van ZOLL uitgerust met Intellisense CPR (ICPR) -technologie. Bij ICPR wordt gebruik gemaakt van een unieke bewegingssensor en een gepatenteerd algoritme waarmee de kwaliteit van de borstcompressies wordt bewaakt en real-time feedback op basis van de richtlijnen wordt gegeven om hulpverleners te helpen hoogwaardige reanimatie te geven.

Als de compressies afwijken van de richtlijnen voor hoogwaardige reanimatie, begeleidt de AED de hulpverlener via gesproken en tekstuele corrigerende aanwijzingen zodat deze de best mogelijke reanimatie kan geven.

Compressiefrequentie

Een metronoom helpt de hulpverlener bij het aanhouden van de streefwaarden voor de compressiefrequentie. Met de ICPR-sensor worden hulpverleners door middel van gesproken en tekstuele correcties gewaarschuwd als de frequentie van de compressies niet volgens de richtlijnen is. Met deze krachtige combinatie van coaching en feedback houden hulpverleners de juiste frequentie aan voor het geven van optimale compressies.

Powerheart G5 AED with ICPR

Compressiediepte

Wordt er te hard geduwd? Niet hard genoeg? Het ICPR-systeem werkt met een bewegingssensor in de vorm van een slipvrij schijfje dat midden op de borstkas wordt geplaatst, om de diepte van elke compressie te meten. Het feedback-systeem helpt de hulpverlener te zorgen dat de compressiediepte binnen de streefwaarden van 5-6 cm ligt.

Terugveren van de borstkas

Het ICPR-systeem herinnert hulpverleners er ook aan de borstkas tussen de compressies helemaal los te laten. De reanimatierichtlijnen stellen dat,1 “Uit observationeel onderzoek blijkt dat hulpverleners bij een reanimatie van een kind of volwassene vaak blijven leunen (op de borstkas).”2 Het is cruciaal om deze veel voorkomende fout bij reanimatie te voorkomen. Tevens geven de reanimatierichtlijnen aan: “Bij leunen op de borstkas tussen de compressies kan de borstkas niet volledig terugveren... dit kan van invloed zijn op de uitkomsten van de reanimatie.”1

De ICPR-technologie in de ZOLL Powerheart G5 AED is ontwikkeld om hulpverleners te ondersteunen met real-time feedback op basis van de richtlijnen, zodat zij zo effectief mogelijke reanimatie kunnen geven en de overlevingskans na een plotselinge hartstilstand zo groot mogelijk is.

1Hazinski, M.F. et. al., (2015). Highlights of the 2015 American Heart Association Guidelines Update for CPR and ECC. The American Heart Association, (1), Chest Recoil, p. 7.
2Kleinman et al. Part 5: adult basic life support and cardiopulmonary resuscitation quality: 2015 American Heart Association Guidelines Update for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Circulation. 2015;132(suppl 2):S414-S435.

Gerelateerd product