ZOLL AED 3 BLS


De ZOLL AED 3® BLS automatische defibrillator begeleidt hulpverleners bij geven van hoogwaardige reanimatie, met een intuïtief dashboard waarop in getallen de diepte en de frequentie van elke compressie wordt weergegeven.

De AED die bij uitstek geschikt is voor ziekenhuizen

Met Real CPR Help®-technologie worden de werkelijke diepte en frequentie van iedere compressie gemeten en op het CPR Dashboard™ weergegeven..

Op het scherm van de ZOLL AED 3 BLS wordt het ecg van de patiënt weergegeven, alsmede de resterende tijd van de huidige reanimatiecyclus, de totale tijd die verstreken is bij de hartstilstand en het aantal toegediende schokken. Daarnaast kunnen hulpverleners dankzij de wifi-verbinding bestanden over klinische gebeurtenissen uploaden om deze vervolgens te bekijken in RescueNet® CaseReview, het softwareprogramma van ZOLL.

AED 3 BLS

Gegevens over de kwaliteit van de reanimatie kunnen na de gebeurtenis via wifi worden geüpload en snel met het reanimatieteam worden besproken voor evaluatie van de prestaties van hulpverleners.

Geavanceerde mogelijkheden

  • Automatische weergave van de inzetbaarheid op het Defibrillator Dashboard
  • Intelligent algoritme voor het behandelen van kinderen — zodra Pedi-padz® II-elektroden worden aangesloten, worden de energieniveaus voor defibrillatie automatisch verlaagd en wordt de ecg-analyse aangepast aan de hartslag van kinderen.
  • Batterijen met een levensduur van vijf jaar; acht jaar garantie op het apparaat*

* De standaard garantieperiode voor een ZOLL AED 3 BLS-defibrillator is zes jaar vanaf de oorspronkelijke verzenddatum bij ZOLL. Als u het registratieformulier voor uw apparaat invult (inclusief het serienummer), wordt de standaard garantie verlengd van zes tot acht jaar, zonder extra kosten, zodat minder vaak vervanging nodig is, de AED vaker gebruiksklaar is en de eigendomskosten laag blijven.