ZOLL AED 3 BLS


De ZOLL AED 3® BLS automatische defibrillator begeleidt hulpverleners bij geven van hoogwaardige reanimatie, met een intuïtief dashboard waarop in getallen de diepte en de frequentie van elke compressie wordt weergegeven.

De AED die bij uitstek geschikt is voor ziekenhuizen

Met Real CPR Help®-technologie worden de werkelijke diepte en frequentie van iedere compressie gemeten en op het CPR Dashboard weergegeven.

Op het scherm van de ZOLL AED 3 BLS wordt het ECG van de patiënt weergegeven, alsmede de resterende tijd van de huidige reanimatiecyclus, de totale tijd die verstreken is bij de hartstilstand en het aantal toegediende schokken. Daarnaast kunnen hulpverleners dankzij de wifi-verbinding bestanden met klinische gegevens van een reanimatie-inzet uploaden om deze vervolgens te bekijken in RescueNet® CaseReview, het softwareprogramma van ZOLL.

Wanneer de functie 'Case Push' is ingeschakeld, slaat de ZOLL AED 3 BLS 5 minuten na een reanimatie uit zichzelf weer aan en uploadt het apparaat de reanimatiegegevens automatisch via wifi naar RescueNet CaseReview.

Geavanceerde mogelijkheden

  • RapidShock®-analyse — Met RapidShock-analyse beschikt de ZOLL AED 3 BLS over de snelste hartritmeanalyse die op dit moment beschikbaar is en kan het apparaat zo nodig binnen slechts 5 seconden een schok toedienen. Door zo weinig en zo kort mogelijke onderbrekingen kan meer levensreddende reanimatie worden gegeven en is de kwaliteit van de reanimatie en daarmee de overlevingskans na een plotselinge hartstilstand zo hoog mogelijk.
  • Geïntegreerde reanimatie van kinderen — Dankzij het universele ontwerp van de CPR Uni-padz® elektroden, kunnen hulpverleners met één apparaat volwassenen én kinderen met een plotselinge hartstilstand helpen. Voor een kind gebruikt u dezelfde set elektroden en schakelt u gewoon de kindmodus in.
  • Automatische rapportage — Met RescueNet DeviceDashboard ziet u meteen of het apparaat inzetbaar is
  • Verbruiksartikelen met een lange levensduur — Batterijen met een levensduur van vijf jaar; acht jaar garantie op het apparaat*

* De standaard garantieperiode voor een ZOLL AED 3 BLS-defibrillator is zes jaar vanaf de oorspronkelijke verzenddatum bij ZOLL. Als u het registratieformulier voor uw apparaat invult (inclusief het serienummer) wordt de standaard garantie verlengd van zes tot acht jaar, zonder extra kosten, zodat minder vaak vervanging nodig is, de AED vaker gebruiksklaar is en de eigendomskosten laag blijven.

Gerelateerde producten