Cardioversie

Gesynchroniseerde cardioversie betekent dat de toediening van de elektrische schok samenvalt met het QRS-complex. Deze synchronisatie voorkomt de toediening van de elektrische schok tijdens de relatieve refractaire periode van de hartcyclus, wanneer een elektrische schok ventrikelfibrilleren zou kunnen veroorzaken. De sterkte van de schok bij gesynchroniseerde cardioversie is lager dan bij defibrillatie.

Waarom cardioversie belangrijk is

Cardioversie is mogelijk een noodzakelijke ingreep wanneer geneesmiddelen tekortschieten om hartritmestoornissen terug naar een normale hartslag te krijgen. Cardioversie herstelt het normale hartritme en hartslag, zodat het hart efficiënter kan pompen.

Het meest voorkomende gebruik van cardioversie is voor de behandeling van bezoemfibrilleren of boezemflutter. Maar cardioversie kan ook gebruikt worden voor de behandeling van onstabiele supraventriculaire tachycardie, wat kan leiden tot ventrikelfibrilleren.

Hoe cardioversie werkt met ZOLL R Series-defibrillatoren

Door op de SYNC-softtoets te drukken, wordt de SYNC-modus op de R Series®-defibrillator geactiveerd en zal het synchronisatiecircuit in de defibrillator de R-golven van de patiënt detecteren. Wanneer de SHOCK-knop ingedrukt gehouden wordt, ontlaadt het apparaat bij de volgende gedetecteerde R-golf, waardoor de gevoelige T-golf van de hartcyclus vermeden wordt. In de SYNC-modus geeft het apparaat omlaaggerichte pijlen boven de ECG-lijn weer om de punten in de hartcyclus (R-golven) weer te geven waarop de ontlading kan plaatsvinden.

Defibrillator Cardioversie R-golf

De R Series ondersteunt twee soorten van gesynchroniseerde cardioversie:

  • Gesynchroniseerde cardioversie - De R Series bewaakt het ECG van de patiënt en synchroniseert de toediening van een elektrische schok met deze ECG-bron.
  • Gesynchroniseerde cardioversie op afstand - Een extern apparaat (zoals een patiëntmonitor) bewaakt het ECG van de patiënt en verstrekt een synchronisatiesignaal aan de Sync In/Marker Out-connector van de R Series. De R Series synchroniseert de toediening van de elektrische schok met deze externe signalen.