Gebruiksvoorwaarden

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, sluit ZOLL International Holding BV iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is.

Suggesties, ideeën en materialen over deze pagina's die u Zoll International Holding BV toestuurt (al dan niet per e-mail) zijn in principe niet vertrouwelijk en mogen zonder nadere toestemming worden gebruikt of gereproduceerd.

Een uitzondering hierop vormen de gegevens van persoonlijke aard, waarop de richtlijnen, zoals onder meer in de Wet Persoonsregistratie vastgelegd, van toepassing zijn. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor: de hyperlinks (verwijzingen buiten het domein, die u naar sites van derden brengen) en daarin geboden informatie (vermeende) schade, voortvloeiend uit uw bezoek (of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang), of uit het afgaan op informatie die op de -site wordt verstrekt. Indien de eigenaar van een site bezwaar maakt tegen het feit dat via deze site een link is opgenomen naar zijn site, zal de eigenaar van deze site hiermee in overleg treden en desgewenst de bewuste link(s) verwijderen. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de site en de tekst van deze juridische verklaring op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.

Auteur: ZOLL International Holding B.V.