CPR Dashboard

Het unieke CPR Dashboard™ van ZOLL® verschaft hulpverleners realtime gedetailleerde visuele feedback over de kwaliteit van de reanimatie. Het tempo, de diepte en het loslaten van de compressies worden geregistreerd door een sensor die in de reanimatie-elektroden van ZOLL is ingebouwd. Met behulp van Real CPR Help®-technologie wordt al deze informatie duidelijk en realtime op het dashboard weergegeven. CPR Dashboard is beschikbaar op de R Series®- en X Series®-monitor-defibrillatoren. 

Reanimatiefeedback

Als bij de R Series het tempo of de diepte niet binnen de aanbevelingen van de richtlijnen vallen, wordt de betreffende waarde op het CPR Dashboard in een rood vakje weergegeven.

CPR Dashboard - X SeriesTimer reanimatie inactief - X Series
 

Bij de X Series zijn de waarden voor het tempo en de diepte op het CPR Dashboard groen als deze binnen de aanbevelingen van de richtlijnen vallen en worden deze rood zodra ze hier buiten komen.

CPR Dashboard biedt het volgende:

  • Een numerieke weergave van de diepte en het tempo van de compressies. 
  • Een loslaatindicator. Wanneer de balk vol is, weet u dat u de borstkas volledig hebt losgelaten zodat deze volledig kan terugveren.
  • Een diamantvormige perfusieprestatie-indicator of PPI, die u laat weten dat zowel de diepte als het tempo van de compressies binnen de geldende richtlijnen valt. Het doel is de diamant 'vol' te houden. De PPI is ook een uitstekende herinnering aan het nadelige effect van pauzeren: zodra u stopt met de compressies, raakt de vorm snel leeg.
  • Een timer voor reanimatie inactief, zodat u weet hoelang de patiënt het zonder bloedstroming heeft moeten stellen. De timer voor reanimatie inactief start als er 3 seconden lang geen compressies zijn uitgevoerd. 
Timer inactief

Als er 3 seconden lang geen compressies zijn uitgevoerd, wordt op het CPR Dashboard een timer voor reanimatie inactief weergegeven.

CPR Dashboard bevordert een hoogwaardige reanimatie door ervoor te zorgen dat de reanimatie geen kwestie van gissen is.