Real CPR Help

Real CPR Help®-technologie geeft u reanimatiefeedback in realtime over de diepte en het tempo van de borstcompressies terwijl u cardiopulmonaire resuscitatie (CPR) verstrekt. Zo beschikt u over begeleiding die de CPR-kwaliteit kan verbeteren.

Bekijk hoe Real CPR Help te werk gaatin deze onlinedemo

Waarom CPR-feedback in realtime belangrijk is

De richtlijnen uit 2010 van de European Resuscitation Council laten er geen onduidelijkheid over bestaan: in de meeste noodgevallen kan de kwaliteit van de CPR die de hulpverlener verleent, het verschil maken tussen leven en dood. Zelfs opgeleide professionals voeren CPR nochtans niet altijd optimaal uit en kunnen dus heel wat voordeel halen uit bewaking en ondersteuning. Een studie door Abella et al. toont aan dat audiovisuele CPR-feedback de kwaliteit verbetert van de borstcompressies die door hulpverleners worden uitgevoerd.1

Feedbacktechnologie voor cardiopulmonaire resuscitatie (CPR)

ZOLL® was het eerste bedrijf dat in 2002 technologie invoerde om de CPR-prestaties te verbeteren. Ondertussen is Real CPR Help een standaardfunctie op alle AED's en defibrillatoren van ZOLL. Deze functie geeft hulpverleners de beste CPR-feedback in realtime, waardoor ze gerust kunnen zijn dat ze de best mogelijke cardiopulmonaire resuscitatie (CPR) verlenen.

Hoe Real CPR Help werkt

Dankzij de technologie van ZOLL ontvangen hulpverleners de volgende CPR-feedback en -berichten voor hulp bij het doeltreffend verlenen van handmatige CPR.

CPR-feedback  

CPR Dashboard™ met Real CPR Help stuurt
CPR van hoge kwaliteit aan op de R Series®

  • Compression Depth Indicator - om ten minste een diepte van vijf centimeter te halen, wat essentieel is voor CPR van hoge kwaliteit, zoals omschreven in de richtlijnen uit 2010 van de European Resuscitation Council (ERC).
  • Compression Rate Indicator - om het aanbevolen compressietempo van 100 compressies per minuut te halen door middel van een metronoomtoon die eenvoudig te volgen is.
  • Release Bar – meet de loslaatsnelheid die bepaalt of de hulpverlener het hart voldoende tijd geeft om weer te vullen.
  • Perfusion Performance Indicator (PPI) – integreert compressiediepte, -tempo en -pauzes in één visuele indicator. Het behoud van de maximale waarde (volle indicator) verstrekt een visuele indicatie van de prestaties ten opzichte van de ERC-richtlijnen.
  • Gesproken/afleesbare berichten: Gesproken en afleesbare feedback zoals "HARDER DUWEN" helpt om snel goede compressies uit te voeren, waarna het aanmoedigende bericht "GOEDE COMPRESSIES" volgt. Om CPR-onderbrekingen tot een minimum te beperken, is "CPR VOORTZETTEN" een andere belangrijke feedbackherinnering.
  • Idle Timer - maakt u attent op CPR-onderbrekingen door de tijd weer te geven die is verstreken sinds de laatste compressie.

Idle timer  

Reanimatiegegevenstransmissie: Al onze productreeksen kunnen CPR-gegevens verzenden, waardoor de gehele reanimatie eenvoudig opnieuw bekeken en afgespeeld kan worden.

Voorbeeld van post-reanimatiegegevens van de R Series-defibrillator
 
Post-reanimatiegegevens

Real CPR Help wordt gerealiseerd met onze snel en eenvoudig aan te brengen OneStep™-elektrodekussens, CPR-D-padz® en CPR Stat-padz®. De gereedheid voor reanimatie wordt niet in gevaar gebracht met hinderlijke extra elektrodes die op de patiënt moeten worden aangebracht voor u waardevolle CPR-gegevens ontvangt.

1Abella B. et. al. “CPR quality improvement during in-hospital cardiac arrest using a real-time audiovisual feedback system”, Resuscitation, 2007;73:54-61.