ZOLL AED 3 BLS


De ZOLL AED 3® BLS is een defibrillator die ontworpen is voor professionele hulpverleners en biedt verregaande ondersteuning bij reanimatie van zowel volwassenen als kinderen met een plotselinge hartstilstand. De ZOLL AED 3 BLS biedt niet alleen begeleiding aan hulpverleners bij het geven van hoogwaardige reanimatie, maar is bovendien een van de snelste AED's op de markt wat betreft het toedienen van een schok nadat de hartmassage is onderbroken – twee cruciale factoren voor het verhogen van de overlevingskans van het slachtoffer.

Slimme technologie. Ongeëvenaarde ondersteuning.

De onderbreking vóór de schok tussen compressiecycli duurt bij de ZOLL AED 3 BLS-defibrillator slechts 8 seconden — één van de kortste onderbrekingen van alle AED's op de — het apparaat is daarmee één van de snelste wat betreft het toedienen van een schok. Door zo weinig en zo kort mogelijke onderbrekingen kan een meer continue reanimatie worden gegeven en is de kwaliteit van de reanimatie en daarmee de overlevingskans na een plotselinge hartstilstand zo hoog mogelijk.

Verbinding via wifi en USB

Door middel van RescueNet® CaseReview kunnen gedetailleerde gegevens over de kwaliteit van de reanimatie snel en eenvoudig via USB worden geëxporteerd, of rechtstreeks via wifi worden verstuurd. Gegevens over de frequentie, de diepte, de snelheid van loslaten en de compressiefractie van de reanimatie kunnen worden beoordeeld en gebruikt voor het verbeteren van de toekomstige prestaties van hulpverleners.

ZOLL AED 3 BLS

Door de verbindingsmogelijkheden van de AED kunnen bovendien gegevens over het voorval en ecg-gegevens snel en gemakkelijk naar medisch personeel worden doorgestuurd.

Productkenmerken

  • Met Real CPR Help®-technologie wordt de diepte en frequentie van de borstcompressies gemeten en wordt onmiddellijke feedback gegeven over de reanimatie.
  • Op de monitor worden het ecg van de patiënt, de frequentie en diepte van de compressies, een timer die de tijd van de CPR-cyclus aftelt, het aantal schokken, de totale verstreken tijd en het CPR Dashboard™ weergegeven.
  • Toediening van een schok slechts 8 seconden na het stoppen van de reanimatie
  • Met wifi-verbinding
  • Beschikt over RescueNet CaseReview om de belangrijkste gegevens over een voorval met uw AED vast te leggen en samen te voegen met patiëntgegevens van andere reanimatie- en ziekenhuisapparatuur van ZOLL®
  • Robuust ontwerp: beschermingsgraad tegen indringing van IP 55 en doorstaat een valproef van 1 meter