ZOLL AED 3 BLS


De ZOLL AED 3® BLS is een defibrillator die ontworpen is voor professionele hulpverleners en biedt verregaande ondersteuning bij reanimatie van zowel volwassenen als kinderen met een plotselinge hartstilstand. De ZOLL AED 3 BLS biedt niet alleen begeleiding aan hulpverleners bij het geven van hoogwaardige reanimatie, maar is bovendien één van de snelste AED's op de markt wat betreft het toedienen van een schok nadat de hartmassage is onderbroken – twee cruciale factoren voor het verhogen van de overlevingskans van het slachtoffer.

RapidShock™-analyse

Met RapidShock-analyse beschikt de ZOLL AED 3 BLS over de snelste hartritmeanalyse die op dit moment beschikbaar is en kan het apparaat zo nodig binnen slechts 5 seconden een schok toedienen. Door zo kort mogelijke onderbrekingen kan meer levensreddende reanimatie worden gegeven en is de kwaliteit van de reanimatie en daarmee de overlevingskans na een plotselinge hartstilstand zo hoog mogelijk.*

Geïntegreerde hulpverlening aan kinderen

Dankzij het universele ontwerp van de elektroden, de CPR Uni-padz®, kunnen hulpverleners op dezelfde manier volwassenen én kinderen met een plotselinge hartstilstand helpen. Voor een kind gebruikt u dezelfde set elektroden en schakelt u gewoon de kindmodus in. Het CPR Dashboard geeft getalsmatig de diepte, frequentie en de cyclustijd van de reanimatie aan, als extra ondersteuning voor de hulpverlener.

Verbinding via wifi en USB

Met RescueNet® EventSummary kunnen gedetailleerde gegevens over de kwaliteit van de reanimatie snel en eenvoudig via USB worden geëxporteerd, of rechtstreeks via wifi worden verstuurd. Gegevens over de frequentie, diepte, snelheid van loslaten en de compressiefractie van de reanimatie kunnen worden beoordeeld en gebruikt voor het verbeteren van de toekomstige prestaties van hulpverleners.

Door de verbindingsmogelijkheden van de AED kunnen bovendien gegevens over het voorval en ecg-gegevens snel en gemakkelijk naar medisch personeel worden doorgestuurd.

Productkenmerken

  • Met Real CPR Help®-technologie worden de diepte en frequentie van de borstcompressies gemeten en wordt onmiddellijke feedback gegeven over de reanimatie
  • Op de monitor worden het ecg van de patiënt, de frequentie en diepte van de compressies, een timer die de tijd van de CPR-cyclus aftelt, het aantal schokken, de totale verstreken tijd en het CPR Dashboard™ weergegeven
  • Toediening van een schok slechts 5 seconden na het stoppen van de reanimatie
  • Met wifi-verbinding
  • Beschikt over RescueNet® EventSummary om de belangrijkste gegevens over een voorval met uw AED vast te leggen en samen te voegen met patiëntgegevens van andere reanimatie- en ziekenhuisapparatuur van ZOLL®
  • Robuust ontwerp, met beschermingsgraad tegen indringing IP55, en doorstaat een valproef van 1 meter


* Op de ZOLL AED 3 Automatic is de onderbreking voor de schok 5 seconden langer vanwege de waarschuwing om de patiënt niet aan te raken en het aftellen vóór het toedienen van de schok.