Oplossingen voor alle patiënten

Het werk in de unieke en onvoorspelbare omgeving buiten het ziekenhuis vereist flexibiliteit en een vooruitziende blik van de hulpverleners. Van uw apparatuur zou u hetzelfde mogen verlangen.

Producten voor medische hulpdiensten en brandweer

De eerstehulpproducten van ZOLL zijn ontworpen om aan de actuele protocollen te voldoen en tegelijkertijd vooruit te lopen op de veranderende behoeften in de patiëntenzorg en zorgverleningsmodellen. Ze zijn ontworpen om optimale zorg te kunnen bieden in de situaties die u dagelijks tegenkomt.

ZOLL-producten houden u klinisch gezien in de voorste gelederen en ondersteunen u bij geavanceerde zorg aan zeer uiteenlopende patiënten.

*Bij volwassenen met een hartstilstand van cardiale etiologie. Samenvatting van veiligheids- en effectiviteitsgegevens voor het ResQCPR-systeem ingediend bij de FDA.