Privacy Beleid

Last Updated: Juli 20, 2020

Introductie

ZOLL Medical Corporation (“ZOLL” of “we” of “ons”) Zoll respecteert de privacy van zijn klanten, zakenpartners en personen waarvan we met de persoonlijke informatie zijn toevertrouwd.

Dit beleid beschrijft de soorten gegevens die we van u kunnen verzamelen of die u mogelijk verstrekt wanneer u [URL] ("Site") bezoekt en onze werkwijzen voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van die gegevens, inclusief gegevens die u identificeert of kan worden gebruikt om u te identificeren. ("persoonlijke informatie").

Dit beleid is van toepassing op informatie die we verzamelen:

 • op deze Site;
 • in e-mail, tekst en andere elektronische berichten tussen u en deze Site;
 • via mobiele en desktopapplicaties die u downloadt van deze site die speciale niet-browsergebaseerde interactie tussen u en deze site biedt; en
 • wanneer u communiceert met onze advertenties en toepassingen op websites en diensten van derden, als die applicaties of advertenties koppelingen bevatten naar dit beleid.
Dit beleid is niet van toepassing op informatie verzameld door:
 • ons offline of op enige andere manier, inclusief op elke andere website beheerd door ZOLL of een derde partij; of
 • elke derde partij, inclusief via elke toepassing, inhoud of reclame die kan linken naar of toegankelijk is vanaf of op de Site.

Lees dit beleid zorgvuldig door om onze praktijken met betrekking tot uw persoonlijke informatie te begrijpen en hoe we deze zullen behandelen. Als u het niet eens bent met dit beleid, is het uw keuze om onze website niet te gebruiken. Door deze Site te bezoeken of te gebruiken, stemt u in met dit beleid voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

We raden u aan dit beleid volledig te lezen om er zeker van te zijn dat u volledig op de hoogte bent. Als u echter alleen toegang wilt tot een bepaald gedeelte van dit beleid, dan kunt u op de relevante link hieronder klikken om naar dat gedeelte te gaan:

Kinderen

Onze website is niet bedoeld voor kinderen onder de 16 jaar in het Europese Economische Gedeelte ("Europa") of onder de 13 jaar in de Verenigde Staten ("kinderen" of "kind"). Kinderen mogen geen informatie verstrekken aan of op de site. We verzamelen niet bewust persoonlijke gegevens van kinderen. Als u een kind bent, gebruik of verstrek dan geen informatie over deze Site of op of via een van zijn functies of registreer u op de Site of geef geen informatie over uzelf aan ons. Dit omvat uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of een schermnaam of gebruikersnaam. Als we er achter komen dat we persoonlijke informatie van een kind hebben verzameld of ontvangen zonder de toestemming van de ouders te hebben geverifieerd, zullen we die informatie verwijderen. Als u van mening bent dat we informatie van of over een kind hebben of de toestemming van de ouders moeten verifi�ren, neem dan contact met ons op.

Informatie die we verzamelen en hoe we deze verzamelen

We verzamelen verschillende soorten informatie van en over gebruikers van onze Site, inclusief informatie:

 • waarmee u persoonlijk kunt worden ge�dentificeerd, zoals naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, faxnummer, Internet Protocol ("IP") -adressen of cookie-ID;
 • dat gaat over u, maar individueel identificeert u niet, zoals websitestatistieken; en
 • gebruiksgegevens.

Wij verzamelen deze informatie:

 • Rechtstreeks van u wanneer u deze aan ons verstrekt.
 • Automatisch als u door de Site navigeert. De automatisch verzamelde informatie kan gebruiksgegevens, IP-adressen en informatie bevatten die is verzameld via cookies, web beacons en andere volgtechnologie�n.

Details verschijnen hieronder.

DOOR U VERSTREKTE INFORMATIE

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, kan de informatie die wij verzamelen op of via onze Site, het volgende omvatten:

 • Informatie die u verstrekt door formulieren in te vullen op onze Site. Dit omvat informatie die wordt verstrekt op het moment van registratie om onze Site te gebruiken, solliciteert, informatie bijwerkt, informatie download, deelneemt aan wedstrijden, zich abonneert op marketingcommunicatie, problemen met onze Site meld of ons vragen stelt.
 • Gegevens die u ons verstrekt wanneer u met ons communiceert via sociale media.
 • Informatie die u verstrekt in alle interactieve delen van deze site.
 • Bestanden en kopie�n van uw correspondentie (inclusief e-mailadressen), als u online of offline contact met ons opneemt (bijvoorbeeld per telefoon, fax of sms).
 • Uw antwoorden op enqu�tes die wij u wellicht vragen in te vullen voor onderzoeksdoeleinden.
 • Details van alle transacties die u via onze Site uitvoert en van de uitvoering van uw bestellingen.
 • Uw zoekopdrachten op de site.

INFORMATIE DIE WE AUTOMATISCH VERZAMELEN

Raadpleeg ons cookiebeleid voor nadere informatie over de gegevens die wij automatisch verzamelen en de technologieën die wij daarvoor gebruiken.

Hoe wij uw informatie gebruiken

Wij gebruiken informatie die we over u verzamelen of die u ons verstrekt, inclusief persoonlijke informatie:

 • Om onze Site en de inhoud ervan aan u te presenteren, inclusief het vergemakkelijken van navigatie en het effectiever weergeven van informatie.
 • Om u te voorzien van informatie, producten of diensten die u bij ons aanvraagt.
 • Om u kennisgevingen over uw account te bezorgen.
 • Om onze verplichtingen na te komen en onze rechten te doen gelden die voortvloeien uit contracten tussen u en ons.
 • Om u op de hoogte te houden van wijzigingen aan onze Site.
 • Om u te laten deelnemen aan alle interactieve functies op onze Site.
 • Om te reageren op recensies, opmerkingen of andere feedback die u ons verstrekt.
 • Onze diensten, websites, mobiele diensten en advertenties ondersteunen en personaliseren en uw voorkeuren te onthouden.
 • Om de veiligheid en integriteit van onze diensten, inhoud en ons bedrijf te beschermen.
 • Om te voldoen aan toepasselijke wettelijke of reglementaire vereisten en ons beleid, en om te beschermen tegen criminele activiteiten, claims en andere aansprakelijkheden.
 • Op enige andere manier kunnen we beschrijven wanneer u de informatie verstrekt, inclusief aandacht voor werk.
 • Om een ander doel te vervullen waarvoor u het verstrekt.
 • Voor enig ander doel met uw toestemming.
 • Voor enig ander rechtmatig doel waarvoor u de informatie verstrekt.

Openbaarmaking van uw informatie

We kunnen persoonlijke informatie die we verzamelen of die u verstrekt, openbaar maken zoals beschreven in dit beleid:

 • Aan onze dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen.
 • Aan contractanten, serviceproviders en andere derde partijen die we gebruiken om onze onderneming te ondersteunen die gebonden is door contractuele verplichtingen om persoonlijke informatie vertrouwelijk te houden en deze alleen te gebruiken voor de doeleinden waarvoor we deze aan hen bekendmaken.
 • Aan een potenti�le koper of een andere opvolger (en zijn agenten en adviseurs) in het geval van een voorgenomen fusie, afstoting, herstructurering, reorganisatie, ontbinding of andere verkoop of overdracht van activa, op voorwaarde dat we de ontvanger informeren dat hij uw persoonlijke informatie moet gebruiken alleen voor de doeleinden die in dit beleid worden vermeld.
 • Om het doel waarvoor u het levert te vervullen.
 • Voor elk ander doel dat door ons wordt onthuld wanneer u de informatie verstrekt.
 • Met uw toestemming.

We may also disclose your personal information:

 • Om te voldoen aan een gerechtelijk bevel, wet of juridische procedure, inclusief om te reageren op verzoeken van de overheid of regelgevende instanties.
 • Om onze gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten af te dwingen of toe te passen, inclusief voor facturering en incasso.
 • Als wij van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk is voor de doeleinden van fraudebescherming.

Internationale overdracht van uw gegevens

Persoonlijke informatie die via deze Site wordt verzameld, kan worden overgebracht naar en verwerkt in andere landen die, voor zover wettelijk gezien, geen gelijkwaardig beschermingsniveau bieden als de wetten voor gegevensbescherming in uw eigen land. We hebben echter passende voorzorgsmaatregelen getroffen om te eisen dat uw persoonlijke informatie beschermd blijft in overeenstemming met dit beleid. Deze omvatten het gebruik van standaardbepalingen voor gegevensbescherming die door toezichthoudende autoriteiten zijn goedgekeurd en door de Europese Commissie zijn goedgekeurd om overdrachten te beveiligen, evenals andere contractuele beschermingen. Rechtsgrondslag voor verzameling en gebruik van uw gegevens

De juridische basis voor het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke informatie als u zich in Europa bevindt, is de volgende, zoals hierboven beschreven in Hoe We Uw Informatie Gebruiken:

 • Uw toestemming voor een of meer specifieke doeleinden.
 • Zo nodig voor legitieme belangen die niet worden overschaduwd door uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden.
 • Zo nodig voor de naleving van een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen.
 • Zo nodig om uw vitale belangen of die van een andere persoon te beschermen.
 • Indien nodig voor een contract waarbij u een partij bent of om stappen te ondernemen op uw verzoek voordat u een contract afsluit.

Als u vragen heeft over of nadere informatie wenst over de rechtsgrondslag waarop wij uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken, neem dan contact met ons op.

Keuzes over hoe wij uw informatie gebruiken en openbaar maken

We streven ernaar om u keuzes te bieden met betrekking tot de persoonlijke informatie die u ons verstrekt, waaronder:

 • Cookies, Tracking Technologie�n en Adverteren. In ons cookiebeleid vindt u meer informatie over de keuzes die u hebt betreffende cookies, trackingtechnologieën en advertenties.
 • Promotie-aanbiedingen van het bedrijf. Als u niet wilt dat uw contactgegevens door ZOLL worden gebruikt om onze producten of diensten te promoten, kunt u zich hiervoor afmelden door contact met ons op te nemen. Als we u een promotionele e-mail hebben gestuurd, kunt u ons een e-mail sturen om te worden uitgesloten van toekomstige e-maildistributies.

Uw rechten op gegevensbescherming

U hebt de volgende gegevensbeschermingsrechten:

 • Als u uw persoonlijke gegevens wilt bekijken, corrigeren, bijwerken of wilt verwijderen, kunt u dit op elk gewenst moment doen door contact met ons op te nemen.
 • Bovendien, als u zich in Europa bevindt, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke informatie, ons vragen om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken of portabiliteit van uw persoonlijke gegevens te vragen. Nogmaals, u kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen.
 • U hebt het recht om u af te melden voor marketingcommunicatie die wij u op elk gewenst moment toesturen. U kunt dit recht uitoefenen door op de link "afmelden" of "uitschrijven" te klikken in de marketing-e-mails die we u sturen. Om u af te melden voor andere vormen van marketing (zoals postmarketing of telemarketing), neemt u contact met ons op.
 • Evenzo, als we uw persoonlijke gegevens met uw toestemming hebben verzameld en verwerkt, kunt u uw toestemming op elk gewenst moment intrekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerkingen die we voorafgaand aan uw opname hebben uitgevoerd, noch zal dit van invloed zijn op de verwerking van uw persoonlijke informatie die wordt uitgevoerd op grond van andere legale verwerkingsgronden dan toestemming.
 • Ten slotte hebt u het recht om bij een autoriteit voor gegevensbescherming een klacht in te dienen over onze verzameling en gebruik van uw persoonlijke gegevens. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming. Contactgegevens voor gegevensbeschermingsautoriteiten in Europa, Zwitserland en bepaalde niet-Europese landen (waaronder de Verenigde Staten en Canada) zijn hier beschikbaar.

We reageren op alle verzoeken van individuen om hun gegevensbeschermingsrechten uit te oefenen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Uw privacy rechten in Californië

California Civil Code Section 1798.83 staat gebruikers van onze Site die ingezetenen van California in de Verenigde Staten zijn, toe bepaalde informatie te vragen met betrekking tot onze openbaarmaking van persoonlijke informatie aan derden voor hun direct marketing doeleinden. Neem voor een dergelijk verzoek contact met ons op.

Databeveiliging

We hebben maatregelen ge�mplementeerd om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen onopzettelijk verlies en tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, wijziging en openbaarmaking.

De veiligheid en beveiliging van uw informatie hangt ook van u af. Waar we u een wachtwoord hebben gegeven (of waar u deze hebt gekozen) voor toegang tot onze Site, bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dit wachtwoord. Deel uw wachtwoord niet. Wees voorzichtig met het verspreiden van informatie in openbare delen van de site. Het kan door anderen worden bekeken.

Helaas is de overdracht van informatie via internet niet volledig veilig. We ondernemen redelijke inspanningen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. We kunnen de veiligheid ervan niet garanderen.

Data Retentie

We bewaren persoonlijke informatie die we van u verzamelen en waar we een permanente legitieme zakelijke behoefte aan hebben om dit te doen (bijvoorbeeld om u een door u gevraagde dienst te bieden of om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke, fiscale of boekhoudkundige vereisten). Wanneer we geen doorlopende legitieme bedrijfsbehoeften hebben om uw persoonlijke informatie te verwerken, zullen we deze verwijderen of anonimiseren of, indien dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonlijke gegevens zijn opgeslagen in back-uparchieven), dan zullen we uw persoonlijke gegevens veilig opslaan en isoleren het van verdere verwerking totdat verwijdering mogelijk is.

Wijzigingen in ons beleid

We kunnen dit beleid bijwerken in reactie op veranderende juridische, regelgevende, technische of zakelijke ontwikkelingen. Wanneer we ons beleid bijwerken, nemen we passende maatregelen om u te informeren, in overeenstemming met de betekenis van de wijzigingen die we aanbrengen. We zullen uw toestemming verkrijgen voor alle belangrijke beleidswijzigingen indien wettelijk vereist. Voor zover wettelijk toegestaan, wordt uw voortzetting van het gebruik van deze Site na het aanbrengen van wijzigingen geacht de aanvaarding van die wijzigingen te zijn, dus controleer het beleid regelmatig op updates. U kunt zien wanneer dit beleid voor het laatst is bijgewerkt door de datum naast Laatst Bijgewerkt te selecteren.

Hoe Contact met Ons op te Nemen

Voor vragen of opmerkingen over dit beleid en onze privacy praktijken, inclusief informatie over hoe u uw gegevens kunt openen of bijwerken of de gebruiker of openbaarmaking ervan kunt beperken, neemt u als volgt contact met ons op, tenzij u zich in Europa bevindt:

ZOLL Medical Corporation
269 Mill Road
Chelmsford, MA 01824
[email protected]
Attn: Data Protection Officer

Als u zich in Europa bevindt, kunt u die vragen of opmerkingen richten aan onze functionaris voor gegevensbescherming op:

ZOLL Medical Corporation
269 Mill Road
Chelmsford, MA 01824
[email protected]
Tav: Functionaris voor gegevensbescherming

ZOLL Medical Corporation is de gegevensbeheerder, de juridische entiteit die de doelen en middelen bepaalt voor het verwerken van persoonlijke gegevens op deze website, in Europa bekend als de gegevensbeheerder.