Pacing

Als de uitvinder van de pacingtechnologie voerde Dr. Paul Zoll, een van de oprichters van ZOLL Medical, in 1952 de eerste hartstimulatie-ingreep op een mens uit. Vandaag is het bedrijf dat naar hem genoemd is, toonaangevend op het gebied van de geoctrooieerde, externe stimulatietechnologie die in onze AED- en elektrodeproducten geïntegreerd is.

Waarom pacing belangrijk is

Pacing is een ingreep van klasse I bij symptomatische bradycardieën (American Heart Association Guidelines 2005, V-69). Pacing wordt ook gebruikt bij een volledig hartblok.

Hoe pacing van ZOLL werkt

ZOLL-defibrillatoren bieden de registratie in tweevoud met de helft van de stroom; er wordt een puls van 40 milliseconden met een constante stroom gebruikt. Dit betekent minder ongemak voor de patiënt.

Vergelijking pulsvorm bij pacing

Vergelijking pulsvorm bij pacing

De ideale stimulatiestroom is de laagste waarde waarmee de registratie niet verloren gaat, meestal ongeveer 10 % boven de stimulatiedrempel. Typische drempelstroomwaarden schommelen tussen 40 en 80 mA.

Door de constante stroom van ZOLL, de puls van 40 ms, worden de nadelen van andere externe pacemakers van de baan geschoven.

Verschillen in het ontwerp van stimulatietechnologie hebben een grote invloed op de registratiescores en de overlevingskansen van de patiënt. Onafhankelijke klinische studies en wijdverbreid gebruik van de geoctrooieerde stimulatiepuls van ZOLL hebben bewezen dat het de meest doeltreffende, niet-invasieve technologie op de markt is.    

 

  • Pulsbreedte van 40 milliseconde
  • Constante elektrische stroom
  • Zelfontwikkelde elektrodeontwerp
  • Duidelijke registratieherkenning
 
 Vergelijking pulsvorm bij pacing

 

ZOLL integreert een unieke technologie in al zijn professionele defibrillatoren. Door de 4:1-knop ingedrukt te houden, worden de pacingstimuli onderdrukt. Zo kunt u het onderliggende ECG-ritme en -morfologie waarnemen zonder de registratie te verliezen. Wanneer de knop niet is ingedrukt, worden er pacingstimuli afgeleverd op basis van een vierde van de aangegeven ppm-instelling.

Correcte stimulatie vereist een betrouwbaar, ECG-oppervlaktesignaal van hoge kwaliteit. ZOLL helpt u deze correcte stimulatie te garanderen met behulp van OneStep™-pacingelektrodes of Complete OneStep™-elektrodes. Deze handenvrije elektrodekussens bevatten zowel elektroden voor ECG-bewaking als elektroden voor stimulatie/defibrillatie in een enkel kussen. Ze garanderen een betrouwbare ECG-bewaking zonder de behoefte aan afzonderlijke ECG-leads.

Referenties:
Dunn, Gregory, Noninvasive temporary pacing: experience in a community hospital, Heart and Lung. 1989;18:23-28.

Clinton, E, Antman, Zoll PD, Zoll R.H., External noninvasive temporary cardiac pacing: clinical trials. Circulation. 1985;71:937-944.

Heller, et al. A comparative study of five transcutaneous pacing devices in unanesthetized human volunteers. Prehospital and Disaster Medicine. 1989;4:15-18.

Falk, Zoll PM, Zoll RH, Safety and efficacy of noninvasive cardiac pacing. New England Journal ofMedicine. 1983;309:1166-1168.

Knowlton Falk, External cardiac pacing during in-hospital cardiac arrest. American Journal of Cardiology. 1986;57:1295-1298.