See-Thru CPR

See-Thru CPR®-technologie filtert het compressieartefact op de ECG-monitor, zodat hulpverleners het onderliggende hartritme tijdens de cardiopulmonaire resuscitatie (CPR) kunnen zien en zo de compressies niet telkens hoeven te onderbreken.

Waarom het kunnen 'zien' van CPR belangrijk is

Een van de voornaamste aanbevelingen in de richtlijnen uit 2010 van de European Resuscitation Council (ERC) inzake cardiopulmonaire resuscitatie (CPR) en spoedeisende reanimatie is het beperken tot een minimum van onderbrekingen tijdens CPR. Een van de meest gebruikelijke redenen voor een dergelijke onderbreking is het stopzetten van de reanimatie om te bepalen of er een georganiseerd, schokbaar hartritme is ontstaan. Dankzij de geoctrooieerde See-Thru CPR-technologie van ZOLL hoeven hulpverleners de CPR niet telkens opnieuw te onderbreken voor een hartritmecontrole, omdat er een gefilterd signaal op het scherm wordt weergegeven.

Deze exclusieve defibrillator technologie van ZOLL stelt de professionele hulpverlener in staat om het hartritme van de patiënt te analyseren zonder de CPR te onderbreken. Het hartritme kan zo worden gevolgd om het beste moment te bepalen voor de analyse of onderbreking van de cardiopulmonaire resuscitatie en de controle van het ECG.

Hoe See-Thru CPR werkt

Bij See-Thru CPR wordt het CPR-artefact tijdens de verwerking van het ECG-signaal uit het ECG gefilterd.

Hieronder ziet u een ware pulsvorm die tijdens de CPR is gegenereerd, een van de vele verzamelde pulsvormen tijdens de goedkeuring van deze technologie. Het gefilterde signaal toont dat er een onderliggend, georganiseerd hartritme is. Zodra er een hartslag aanwezig is, kan de CPR worden stopgezet. ZOLL raadt aan dat hulpverleners de CPR onderbreken om te bevestigen of het hartritme schokbaar is voor ze de patiënt een schok toedienen.

Pulsvorm van See-Thru-reanimatie (CPR)