Gemaakt voor reanimatie onderweg

Het AutoPulse®-reanimatiesysteem werkt overal waar eerstehulpverleners naartoe moeten. 

De basis wordt gevormd door de speciaal ontworpen plaat. Deze zorgt voor stabiliteit en manoeuvreerbaarheid en ondersteunt zowel de patiënt als de hulpverlener, van de plaats van de reanimatie tot in het ziekenhuis. Afhankelijk van de situatie kan de hulpverlener de AutoPulse-plaat bevestigen op een zachte brancard of een rugplank.

Met de zachte brancard hoeven hulpverleners zich niet bij elke helling of bocht zorgen te maken over onderbrekingen of verstoringen van de reanimatie, ook al moeten ze een steile trap af, een scherpe hoek om of een krappe lift in. Patiënten krijgen gedurende het gehele transport naar het ziekenhuis non-stop hoogwaardige compressies.

In een onderzoek uit 2015 is aangetoond hoe effectief de AutoPulse is in het verbeteren van de kwaliteit van de reanimatie tijdens het naar buiten brengen en per ambulance vervoeren van patiënten met een refractaire hartstilstand.1 Met regelmatige training werd de AutoPulse in slechts 14 seconden aangebracht en de mediane tijd van de totale onderbreking van de reanimatie tijdens verplaatsing van de patiënt van de plaats van het voorval naar de ambulance werd met meer dan 85% teruggebracht in vergelijking met verplaatsing van de patiënt tijdens handmatige reanimatie.1

1Lyon RM, et al. Resuscitation. 2015;93:102-106.