Klinisch onderzoek

Hoogste gemelde overleving voor alle hartritmes

In de gepubliceerde, grote, prospectieve klinische onderzoeken met een automatisch reanimatieapparaat had het AutoPulse®-reanimatiesysteem het hoogste overlevingspercentage. In het CIRC-onderzoek (Circulation Improving Resuscitation Care, circulatieverbeterende reanimatiezorg) bedroeg de totale overleving tot ontslag uit het ziekenhuis 10,2%, waarmee dit behoorde tot de hoogste percentages die ooit werden bereikt in een onderzoek naar een hartstilstand buiten het ziekenhuis (out-of-hospital cardiac arrest, OHCA). 1 Het PARAMEDIC-onderzoek, waarin een door een zuiger aangedreven, mechanisch reanimatieapparaat werd gebruikt, had een overlevingspercentage na 30 dagen van slechts 6,6%.2

Overleving na OHCA  

Met 10,2% behoorde de overleving in het CIRC-onderzoek tot de hoogste die ooit werd bereikt in een OHCA-onderzoek.1 In het PARAMEDIC-onderzoek was de overleving slechts 6,6%.2

 

Verbeterde circulatie met ongeëvenaarde impact op ROSC

Uit meerdere vergelijkende onderzoeken blijkt dat de vitale functies verbeteren dankzij de superieure perfusie van de AutoPulse, die resulteert in een coronaire perfusiedruk die 33% hoger is dan de druk die met borstcompressies wordt bereikt. Dit heeft een gunstige invloed op het herstel van de spontane circulatie (return of spontaneous circulation, ROSC) en de overleving. Bovendien is uit diverse onderzoeken gebleken dat het ROSC-percentage bij gebruik van de AutoPulse hoger was dan bij handmatige hartmassage4-9, terwijl apparaten voor borstcompressies die door een zuiger werden aangedreven, geen voordeel lieten zien wat betreft het verbeteren van het ROSC-percentage.3

AutoPulse leidt tot een hoger ROSC-percentage
autopulse-rosc-graph-wfootnotes
In meerdere onderzoeken is bevestigd dat de AutoPulse superieur is aan handmatige reanimatie als het gaat om het vergroten van de kans dat de patiënt ROSC bereikt.  


1Wik L, et al. Resuscitation. 2014;85:741–748.
2Perkins GD, et al. The Lancet. 2015:385(9972)947–955.
3Westfall M, et al. Crit Care Med. Juli 2013;41(7):1782–1789.
4Ong ME, et al. JAMA. 2006; 295:2629–2637.
5Casner M, et al. Prehosp Emerg Care. 2005;9:61–67.
6Steinmetz J, et al. Acta Anaesthesiol Scand. 2008;52:908–913.
7Paradis NA, et al. Circulation. 2009;120:S1457.
8Swanson M, et al. Circulation. 2006;114:II_554.
9Jennings PA, et al. Resuscitation. 2010.09.093;S20.

 

Aanvullende klinische literatuur

Halperin HR, et al. Cardiopulmonary resuscitation with a novel chest compression device in a porcine model of cardiac arrest: improved hemodynamics and mechanisms. (abstract) Journal of the American College of Cardiology. 2004;44(11):2214–2220.
Krep H et al. Out-of-hospital cardiopulmonary resuscitation with the AutoPulse system: a prospective observational study with a new load-distributing band chest compression device.Resuscitation. 2007;73:86–95.
Timerman S, et al. Improved hemodynamic performance with a novel chest compression device during treatment of in-hospital cardiac arrest. (abstract) Resuscitation. 2004;61:273–280.