Betere resultaten

Gegevens van spoedhulpverleners in Arizona en een academisch medisch centrum in Californië tonen aan dat levens kunnen worden gered dankzij hoogwaardige CPR, en dat de technologie van ZOLL hulpverleners helpt om reanimatie van hoge kwaliteit te verstrekken.

Overlevingskansen meer dan verdubbeld

In traumatologie hebben de combinatie van de technologie en de opleiding van ZOLL de overlevingskansen van patiënten in Arizona bij het verlaten van het ziekenhuis verdubbeld. Deze spectaculaire verbetering vond plaats toen spoedhulpverleners in Mesa defibrillators van ZOLL met Real CPR Help® en CPR Dashboard™ begonnen te gebruiken en een gespecialiseerde opleiding (die op scenario's is gebaseerd) ontvingen. Dankzij deze technologieën weten hulpverleners of ze hard en snel genoeg drukken om te voldoen aan de huidige CPR-richtlijnen, en ook hoe lang de compressies worden onderbroken.

Uit een grootschalig onderzoek bleek dat een slachtoffer van een hartstilstand 2,72 keer meer kans had om te overleven als de spoedhulpverlener deze technologie gebruikte en deze opleiding ontving dan een gelijkaardige patiënt die werd behandeld door een spoedhulpverlener met een klassieke CPR-opleiding en zonder feedbacktechnologie.1 Dit onderzoek toonde aan dat de overlevingskansen bij het verlaten van het ziekenhuis van patiënten van wie de hartstilstand plaatsvond in het bijzijn van een andere persoon en bij wie een schokbaar hartritme door ventrikelfibrilleren is gevonden, meer dan worden verdubbeld als deze patiënten werden behandeld door een spoedhulpverlener die de feedbacktechnologie gebruikte en de opleiding ontving die op scenario's is gebaseerd (Afbeelding 1). Deze resultaten zijn gepubliceerd in de Annals of Emergency Medicine in 2013.1

Afbeelding 1. Overleving van gevolgde VF-hartstilstand in Mesa, Arizona

Tabel met overlevingskansen na hartstilstand

Uit dit onderzoek bleek dat een persoon van wie de hartstilstand met ventrikelfibrilleren (VF) is gevolgd twee keer meer kans had om te overleven (55,6 % vs. 26,3 %) bij het gebruik van defibrillators met Real CPR Help en CPR Dashboard door spoedhulpverleners die een scenariogebaseerde opleiding hebben gevolgd.

Dit onderzoek, waaraan bijna 500 patiënten deelnamen, werd gestuurd door Dr. Bentley Bobrow, medisch directeur van het Arizona Department of Health Services Bureau of EMS and Trauma System. In een interview met Occupational Health & Safety zei Dr. Bobrow: “Er is steeds meer bewijs dat de overlevingskansen van slachtoffers van een hartstilstand enorm verschillen tussen patiënten die hoogwaardige CPR en patiënten die CPR van slechte kwaliteit ontvangen. Bovendien is het een heuse uitdaging om hoogwaardige CPR te verstrekken, vooral zonder de hulp van technologie die de hulpverleners hierbij helpt.”

ART, de kunst van het reanimeren

De University of California, San Diego (UCSD) Medical Center gebruikt de technologie van ZOLL als onderdeel van haar innovatieve en zeer successvolle Advanced Resuscitation Training-programma (ART) dat is ontwikkeld door Dr. Daniel Davis, directeur van UCSD's Center for Resuscitation Science. Een van de voornaamste beginselen van ART is het verhinderen van onderbrekingen tijdens de compressies. De UCSD-ziekenhuizen gebruiken ZOLL ALS-defibrillators (advanced life support) met Real CPR Help, CPR Dashboard en de exclusieve See-Thru CPR®-technologie die alleen ZOLL aanbiedt. Hierdoor kunnen onderbrekingen tijdens de reanimatie worden verkort, omdat de hulpverleners het onderliggende hartritme van de patiënt tijdens de hulpverlening kunnen zien. Daarnaast gebruikt het ziekenhuis RescueNet® Code Review voor debriefing en opleiding na een hartstilstand.

Sinds de UCSD-ziekenhuizen het ART-programma in 2007 hebben ingevoerd, komen er steeds minder hartstilstanden voor. Bovendien benaderen de overlevingskansen bij het verlaten van het ziekenhuis van patiënten die wel een hartstilstand krijgen nu 50 % (Afbeelding 2). Overleving na een hartstilstand is verdubbeld op de afdelingen sinds ART is ingevoerd, van 21 % naar 42 %.2 Op de Intensive Care-afdeling zijn de overlevingskansen bij het verlaten van het ziekenhuis van 23 % naar 32 % gestegen. Ook de neurologisch intacte overleving onder al deze patiënten is verdubbeld, van 10,4 % naar 21,2 %. Op basis van deze indrukwekkende resultaten is de ART-opleiding gekozen als een Joint Commission Best Practice.

ZOLL verstrekt CPR zonder giswerk, en patiënten halen er voordeel uit.

Afbeelding 2. Overlevingskansen bij het verlaten van het ziekenhuis na een hartstilstand bij UCSD

Tabel met overlevingskansen bij het verlaten van het ziekenhuis sinds ART

Sinds het ART-programma in 2007 is ingevoerd, benaderen de overlevingskansen na een hartstilstand bij het verlaten van het ziekenhuis nu 50 %.

1Bobrow BJ, et al. Ann Emerg Med. 2013 Jul;62(1):47–56.e1. Epub 2013 Mar 7.
2Davis, DP. A New Algorithm for CPR Training. Medcom Trainex CEU program. 2012.