Belangrijke informatie over beademingsapparaten van ZOLL en zeer besmettelijke ziekten


Nu de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) het nieuwe coronavirus (COVID-19) heeft uitgeroepen tot een pandemie willen wij onze klanten ter ondersteuning graag voorzien van informatie over het veilig gebruik van beademingsapparaten van ZOLL® bij patiënten met zeer besmettelijke ziekten.

Om besmetting te voorkomen raden wij de volgende maatregelen aan:

  • Alle beademingsapparaten van ZOLL zijn uitgerust met het best beschikbare interne filtratiesysteem zodat er geen besmetting in het apparaat terechtkomt. Zorg dat alle klinisch medewerkers die betrokken zijn bij het gebruik van het beademingsapparaat hiervan op de hoogte zijn.
  • Volg de instructies in de gebruiksaanwijzing van het beademingsapparaat en houd u aan de richtlijnen van de WHO.
  • Bij gebruik van een beademingsapparaat in een gevaarlijke omgeving is het aan te raden dat alle lucht die aan de patiënt wordt toegediend afkomstig is uit een medische zuurstofbron onder druk en/of gefilterde omgevingslucht die door een geschikt filter via de aanzuigpoort en/of de luchtingang voor verse lucht/noodlucht wordt aangevoerd.
  • Gebruik verbruiksartikelen voor eenmalig gebruik, zoals ademhalingscircuits en filters, om de kans op kruisbesmetting zo veel mogelijk te beperken als een beademingsapparaat is gereinigd en in gereedheid is gebracht voor de volgende patiënt.
  • Werk met een geregistreerd desinfectiemiddel voor ziekenhuisgebruik om de buitenkant van beademingsapparatuur tijdens de beademing en na behandeling van patiënten te ontsmetten. Vraag de hygiënespecialist in uw instelling wat het meest geschikte desinfectiemiddel is en volg de gebruiksaanwijzingen van de fabrikant, met name wat betreft de contacttijd.
  • Maak voor suctie uitsluitend gebruik van een gesloten 'inline' suctiesysteem.

Meer informatie over specifieke filters en circuits vindt u hier. Klik hiervoor richtlijnen en informatie van de Amerikaanse Centres for Disease Control (CDC) over COVID-19. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Klik hier voor meer informatie over het gebruik van beademingsapparaten.