RescueNet CaseReview en CodeWriter voor ziekenhuizen


RescueNet CaseReview en CodeWriter maken deel uit van het RescueNet CodeNet-systeem, waarmee door middel van nauwkeurige documentatie van reanimatiegegevens en robuuste gegevensanalyse praktisch bruikbare verbeteringen kunnen worden voorgesteld voor de werkwijze tijdens reanimaties.

RescueNet CaseReview

RescueNet® CaseReview is een softwaresysteem dat reanimatiegegevens verzamelt, rangschikt en beheert om de nauwkeurigheid te verbeteren en debriefing te vereenvoudigen. Gegevensbestanden van defibrillatoren van ZOLL® kunnen via het beveiligde wifi-netwerk van het ziekenhuis naar CaseReview worden verstuurd. U kunt meteen de nauwkeurige, betrouwbare gegevens bekijken die nodig zijn voor de prestatiegerichte debriefing na iedere hartstilstand bij een kind of volwassene, volgens de aanbevelingen van de American Heart Association (AHA).

De gegevens over de reanimatie — kwaliteit van de reanimatie, ecg's, EtCO2-waarden en meer — wordt bondig weergegeven in intuïtieve, kleurrijke grafieken. RescueNet CaseReview verkrijgt de gedetailleerde meetwaarden over de kwaliteit van de reanimatie rechtstreeks van de CPR-elektroden van ZOLL, middels Real CPR Help®  technologie. De frequentie en diepte van elke compressie worden geregistreerd, evenals de snelheid van loslaten, hoe vaak de compressies werden onderbroken en de duur van de onderbrekingen. Behalve informatie over een gebeurtenis die net heeft plaatsgevonden kunnen ook historische gegevens kunnen worden bekeken en uitgelezen om te bepalen op welke gebieden verbetering gewenst is.

RescueNet CodeWriter

 

RescueNet CodeWriter is een documentatiesysteem in de vorm van een nauwkeurige, gebruiksvriendelijke mobiele applicatie die op een mobiele telefoon of tablet kan worden gebruikt voor het elektronisch documenteren van de volledige reanimatie.

Bij het documenteren van een reanimatie moet de kritieke informatie onmiddellijk nauwkeurig worden geregistreerd. Het opslaan van belangrijke gegevens tijdens een stressvolle reanimatie kan leiden tot onjuistheden of onnauwkeurigheden door:

  • Handmatige notatie met pen en papier
  • Spelfouten of onjuiste doses van medicatie
  • Onervarenheid — vooral als degene die de gegevens noteert niet iemand is met ACLS-training
  • Verschillen in de tijd op horloges, de defibrillator en andere aanwezige klokken
  • Wisselende notaties van gegevens en niet altijd verzamelen van dezelfde informatie

Als het documentatiebestand van RescueNet CodeWriter wordt gekoppeld aan de gegevens die door de betreffende defibrillator zijn geregistreerd, worden de tijdstippen samengevoegd en kunnen de gegevens in RescueNet CaseReview worden bekeken, zodat er een volledige registratie van het voorval is. Beoordelaars kunnen vervolgens met CaseReview zelf trendrapporten opstellen, waardoor maandelijkse rapporten voor commissies of stafbesprekingen eenvoudiger samen te stellen zijn.