CPR-overzicht

Focus op CPR-kwaliteit

Bij een plotselinge hartstilstand hangen de overlevingskansen af van de kwaliteit van de reanimatie die het slachtoffer ontvangt. Het wordt echter almaar duidelijker dat we op het vlak van cardiopulmonaire resuscitatie nog veel kunnen verbeteren. In de ERC-consensusverklaring over CPR-kwaliteit van 2013 worden hulpverleners zowel in als buiten het ziekenhuis opgeroepen om “de CPR-kwaliteit te optimaliseren en meer levens te redden.”1 De richtlijnen van 2010 van de American Heart Association (AHA) en de European Resuscitation Council (ERC) benadrukten dezelfde boodschap: CPR-kwaliteit is cruciaal voor de overlevingskansen van de patiënt.2

Hands-only CPR

Een hartstilstand vindt meestal plaats buiten het ziekenhuis. Daarom hebben de ERC en andere organisaties campagnes gevoerd over het belang van onmiddellijke CPR-hulpverlening, en dat bijna iedereen de handelingen kan uitvoeren. De schakelaar naar Hands-Only™ CPR is bedoeld om meer mensen aan te zetten de hulpverlening te starten in afwachting van de ambulance. Het verstrekken van CPR is echter altijd stresserend, ongeacht wie de handelingen uitvoert.

Definitie van hoogwaardige CPR

Hoogwaardige CPR betekent het toedienen van compressies met de juiste diepte en het juiste tempo, waarbij er gelet wordt niet op de borstkas te leunen en de onderbrekingen tot een absoluut minimum te beperken. In de ERC-consensusverklaring over CPR-kwaliteit worden de bestanddelen opgesomd die vereist zijn om CPR te optimaliseren:

  • Borstcompressiepercentage > 80 %. (Blijf op de borst drukken en beperk onderbrekingen.)
  • Compressietempo van 100-120 compressies/minuut.
  • Compressiediepte > 5 cm.
  • Ga niet op de borstkas leunen, waardoor volledige decompressie wordt verhinderd.
  • Vermijd overmatige beademing (streefdoel 8-10 ademhalingen/minuut.)

Gis niet. Meet.

Om de parameters te bereiken die hoogwaardige CPR definiëren, is het noodzakelijk om deze te kwantificeren, zoals gedocumenteerd in de ERC-consensusverklaring over CPR-kwaliteit: “. . . het toezicht houden op de CPR-kwaliteit is allicht een van de belangrijkste vorderingen op het gebied van reanimatie in de afgelopen 20 jaar en dit aspect zou in ieder reanimatie- en hulpverlenersprogramma aan bod moeten komen.” ZOLL is toonaangevend op het gebied van technologie voor het bewaken van de CPR-kwaliteit, voor realtimefeedback en voor debriefing na reanimatie. Onze technologie kan de algemene systeemprestaties dus verbeteren; een andere aanbeveling in de consensusverklaring van 2013.

Tools voor het verbeteren van de CPR-kwaliteit 

Zelfs hulpverleners met een zeer uitgebreide ervaring hebben hulp nodig bij het verstrekken van CPR. ZOLL verbindt zich ertoe om technologie aan te bieden die precies deze hulp verschaft. Systemen, zowel in als buiten het ziekenhuis, die gericht zijn op het verbeteren van de CPR-kwaliteit en die de technologie van ZOLL hebben geïntegreerd, hebben de overlevingskansen van slachtoffers verdubbeld.

De Real CPR Help®-technologie in de AED's (automatische externe defibrillatoren) en de professionele defibrillatoren van ZOLL helpen onervaren gebruikers en professionele zorgverleners bij het verstrekken van hoogwaardige CPR. Real CPR Help geeft feedback aan de hand van beelden en gesproken boodschappen die hulpverleners helpen om de CPR-compressies met de juiste diepte en het juiste tempo uit te voeren, zodat ze optimaal levens kunnen redden.

Dankzij CPR Dashboard™ ondersteunen de professionele defibrillatoren van ZOLL zorgverleners gedurende de gehele reanimatie. Alle nodige informatie om hoogwaardige CPR te verstrekken, wordt duidelijk op het defibrillatorscherm weergegeven. Daarnaast filtert de See-Thru CPR®-technologie het compressieartefact weg, zodat het onderliggende hartritme van de patiënt tijdens de reanimatie kan worden weergegeven. Hierdoor wordt de duur van de onderbrekingen verkort. Dankzij de Real CPR Help-technologie worden bovendien alle belangrijke gegevens van de reddingsoperatie geregistreerd, zodat deze later gemakkelijk voor debriefing en opleiding kunnen worden gebruikt. Door middel van deze technologieën zijn zowel in als buiten het ziekenhuis verhoogde overlevingskansen geregistreerd.

Hoogwaardige CPR voor zolang het nodig is

CPR moet soms gedurende een lange periode worden verstrekt. Als de kwaliteit van de CPR goed genoeg is, dan kunnen patiënten langdurige CPR overleven met een uitstekende neurologische functie. Recente gegevens hebben dit aangetoond. De niet-invasieve AutoPulse®-hartpomp wordt nooit moe, omdat hij mechanische CPR verstrekt. Bovendien dient de AutoPulse aangepaste compressies toe, omdat iedere patiënt uniek is. De AutoPulse is het enige mechanische CPR-systeem dat in proeven bij de mens significante klinische voordelen aantoont.3

Ongeacht of de CPR handmatig of mechanisch gebeurt, het doel is de terugkeer van spontane circulatie (ROSC) en het overleven van de patiënt. ZOLL verbindt zich ertoe om alle hulpverleners (onervaren gebruikers, spoedhulpverleners en zorgverleners in ziekenhuizen) te helpen bij het verstrekken van hoogwaardige CPR. Dat is wat patiënten verdienen.

1Meaney PA, et al. Circulation. 2013 Jul 23;128(4):417–35. Epub 2013 Jun 25.
2Hazinski MF et al. Circulation. 2010 Oct 19;122(16 Suppl 2):S250–75.
3Ong ME, et al. JAMA. 2006 Jun 14;295(22):2629–37.