ResQCPR-systeem


Wat is het ResQCPR-systeem?

Het ResQCPR®-systeem is een hulpsysteem voor reanimatie dat bestaat uit twee gezamenlijk werkende apparaten: De ResQPOD® ITD 16 (een ‘impedance threshold device’ – impedantiedrempelapparaat) en het ResQPUMP® ACD-reanimatieapparaat voor reanimatie met actieve compressie-decompressie (ACD). Samen vergroten zij de overlevingskans. Uit een belangrijk klinisch onderzoek onder meer dan 1600 patiënten bleek dat de overleving van een hartstilstand tot één jaar met 49% toenam.*

  • De ResQPOD ITD 16 voert meer bloed terug naar het hart (voorbelasting preload) en verlaagt de intracraniële druk door regulering van de luchtstroom tijdens de reanimatie om het vacuüm in de borstkas van een patiënt tijdens het terugveren van de borstkas te vergroten.1,2
  • Het ResQPUMP ACD-reanimatieapparaat bevordert de bloedterugvoer nog verder door er met een tilkracht van maximaal 10 kg voor te zorgen dat de borstkas zich opnieuw uitzet. Het is het enige goedgekeurde systeem voor het toepassen van reanimatie met echte actieve compressie én decompressie.

*ResQCPR System Summary of Safety and Effectiveness Data submitted to FDA.
1Metzger, A, et al. Crit Care Med. 2012; 40(6):1851-1856.
2Voelckel W, et al. Pediatr Res. 2002;51:523-527.

Mehr Informationen