Hulpmiddelen voor intrathoracale drukregulering (IPR)


IPR-therapie vergroot de negatieve intrathoracale druk in de borstkas, wat leidt tot een hogere voorbelasting (preload), een groter hartminuutvolume en een lagere intracraniële druk (ICP) zodat er betere perfusie plaatsvindt naar de hersenen en de vitale organen.1 IPR-therapie wordt op dit moment gegeven met ZOLL's impedantiedrempelapparaat (impedance threshold device, ITD) de ResQPOD®, de ResQGARD® ITD en het ResQCPR®-systeem.

ResQPOD ITD


De ResQPOD ITD is een eenvoudig, niet-invasief apparaat waarmee tijdens BLS- of ALS-reanimatie IPR-therapie kan worden gegeven om de perfusie te verbeteren. In klinisch onderzoek is aangetoond dat de ResQPOD ITD bij gebruik in combinatie met hoogwaardige reanimatie de overlevingskans met 25% of meer verbetert.2

ResQCPR-systeem


Het ResQCPR-systeem bestaat uit de ResQPOD ITD en de ResQPUMP® voor reanimatie met actieve compressie-decompressie en tilt de kracht van de ResQPOD ITD voor verbetering van perfusie naar een hoger plan. Met de ResQPUMP kan de hulpverlener reanimatie met actieve compressie-decompressie (ACD) uitvoeren. Dit bevordert het volledig en actief terugveren van de borstkas. Uit een belangrijk klinisch onderzoek bleek dat de eenjaarsoverleving na een hartstilstand met 49% toenam.* Dit is het enige reanimatieapparaat met goedkeuring van de FDA voor het vergroten van de overlevingskans.

ResQGARD ITD


Met de ResQGARD ITD kan op een snelle, veilige en niet-invasieve manier de perfusie verbeterd worden bij spontaan ademhalende patiënten met hypotensie. Het is een ideale manier voor hulpverleners die basisreanimatie geven om patiënten te stabiliseren tot de hulpdiensten zijn gearriveerd.


1 Metzger A, Rees J, Segal N, McKnite S, Matsuura T, Convertino V, Gerhardt RT, Lurie KG. "Fluidless" resuscitation with permission hypotension via impedance threshold device therapy compared with normal saline resuscitation in a porcine model of severe hemorrhage. J Trauma Acute Care Surg 2013;75:S203-S209.
2Yannopoulos D, et al. Resuscitation. 2015;94:106-113.
*ResQCPR System Summary of Safety and Effectiveness Data submitted to FDA.