R Series Videos (Software Version 14) - Polish

Uwaga: Aby określić używaną wersję oprogramowania, włącz urządzenie i zanotuj Rev XX.XX w prawym dolnym rogu.

 


Dostępne są dwie opcje filmów wideo z Serii R. Jeśli urządzenie korzysta z oprogramowania w wersji 14 lub nowszej, wybierz pierwszą grupę filmów. Uwaga: Aby określić używaną wersję oprogramowania, włącz urządzenie i zanotuj Rev XX.XX w prawym dolnym rogu.